Silkeborg Fugleforening


Lokalt førsteopdrætsudvalg 

                                       

For at få et lokalt 1. opdræt godkendt, skal man være medlem af Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening.
Mener du at have et lokalt 1. opdræt ,skal det for at blive anerkendt, kontrolleres af opdrætsudvalget.
                 Henvendelse til:
Navn:Telefon:
Kaj H. Andersen 86 68 36 07
Keld Barasinski  21 27 30 77
Henning Pedersen86 89 12 98               
  Når opdrættet skal anmeldes til registrering:
                  Kontakt en af de tre kontrollanter i opdrætsudvalget.
                  Kontrollanten sender en opdræts-erklæring. Den skal opdræt-
                  teren udfylde og beholde til  mindst 2 kontrollanter kommer
                  på besøg.

                  Kontrollanterne kommer på besøg for at se opdrættet.
                  Opdrættet skal kontrolleres mindst to gange. Første gang når
                  ungen/ungerne forlader reden, og anden gang når ungen/
                  ungerne har været af reden i mindste 30 dage.
                  Såfremt der sker dødsfald i opdrættet, skal opdrætsudvalget
                  informeres herom.
 
                  Der tildeles hvert førsteopdræt et diplom som anerkendelse
                  og bevis, såfremt det udstilles på førstkommende udstilling.

                  Førsteopdræt føres i foreningens protokol og offentlig-
                  gøres foreningens medlemsblad.

Se reglerne for førsteopdræt i forenings love side 8. Findes i gruppen "Om os".


Copyright © 2009 by Silkeborg Fuglforening. All rights reserved.