Silkeborg Fugleforening


Årets fugl


 

Reglerne for udstilling af årets fugl er ændret en smule. Fra 2017 er der kun én art, der udstilles som årets fugl. Det bliver skiftevis spidsnæb og krumnæb.

Der gælder stadig:

·         Der kan udstilles såvel nominat formen som alle mutationer. Herved kan vi vise det komplette spektrum, for den art der vælges som årets fugl.

·         Der skal stadig udstilles med opdræt.

·         Der er ingen krav om ring.

Vi opfordrer alle medlemmer til at støtte op om initiativet, og udstille mange af årets fugl ved næste udstilling!

For Årets fugl gælder, at den skal udstilles med opdræt, fuglene kan samtidig deltage i den normale bedømmelse for deres gruppe. Der er ikke krav om ringmærkning for at deltage i konkurrence om Årets Fugl. 

Regler for ”Årets fugl” i Silkeborg Fugleforening.

 1.      Årets fugl er én art skiftevis af kategorierne: spidsnæb og krumnæb.

 2.      Forenings medlemmer kan indstille forslag til ’årets fugle’ til bestyrelsen. Årets fugl vælges af bestyrelsen.

 3.      Årets fugl offentliggøres senest ved udstillingen året før.

 4.      For at kunne deltage i konkurrencen Årets fugl, skal der udstilles med opdræt.

 5.      Et opdræt kan deltage såvel i Årets fugl, som i den pågældende kategori på  udstillingen.

 6.      Der kræves ikke fast fodring.

 7.      Årets fugl kan tidligst genvælges efter 3 år.

 8.      Vinderen i kategorien Årets fugl bliver præmieret.


Copyright © 2009 by Silkeborg Fugleforening. All rights reserved.