Silkeborg Fugleforening


Formål:


Medlemsmøderne afholdes 1 - 2 gange om måneden, her kommer forskellige
foredragsholdere, der har specialiseret sig  i de forskellige fuglearter og vil gerne
give deres erfaring og viden derom videre, ofte suppleret med lysbilleder, video
eller andet, hvor man kan se hvad der bliver fortalt om.
 
 I maj måned har foreningen sit årlige blomstermøde. Her kommer der en gartner,
der fortæller om blomster i al almindelighed og "ÅRETS STIKLING".
Alle damerne i foreningen får denne aften udleveret en stikling, som skal udstilles
på den årlige udstilling.
 
Besøg hos fugleholdere foregår hen over sommeren, hvor foreningen arrangerer
2 - 3 udflugter/voliereture lokalt eller til andre fugleforeninger i landet. Det er altid
spændende at komme ud og se, hvad andre fugleholdere har lavet i deres fugle-
huse og voliere. På disse ture se man ofte nogle meget flotte haver.
 
Maj er også måneden der afvikles "Plante/bytte-møde". Et medlem stiller sin have
 til rådighed, her kan man medbringe forskellige planter og lave en god byttehan-
del med de andre medlemmer. Dagen afsluttes med et besøg i en flot have.
 
Medlemsbladet udkommer 8 gange årligt undtaget er juni og juli måned.
 Bladet bliver postomdelt til foreningens medlemmer, annoncører samt en del
fugleforeninger i landet.
Indholdet er aktuelt stof som møder, arrangementer og hvad der foregår i forening-
en i den nærmeste fremtid.
 
Udstillingen er et af årets højdepunkter. Den bliver afholdt den første weekend i
oktober. Her viser medlemmerne, hvad de har fået ud af deres arbejde med fuglene
 og de udleverede stiklinger i den forgangne sæson.
     Man kan kalde det en slags eksamen, langvarigt arbejde er gået forud, for lige
netop at få lavet "topfuglen/e", her får man karakteren for sit arbejde.
Det samme gælder for damerne, der skal få udviklet stiklingen, så den se flottest
og måske størst ud.
Bedømmelsen foretages af specialuddannede dommere fra hele landet.
 
Fuglemarkeder: Foreningen afholder et fuglemarked i marts måned, hvor alle er
    velkommen med fugle, de vil sælge,  der er også handel med frø og tilbehør.

Copyright © 2009 by Silkeborg Fugleforening. All rights reserved.