Silkeborg Fugleforening


Love


  Foreningens love gældende fra 8 februat 2017,  kan ses i denne PDF file:  Download love

Lovene omfatter:
  • Generelle foreningslove:      side 2 - 4
  • Udstillingsregler:                 side 4 - 6
  • Regler for første opdræt:     side 6 - 7.

Foreningens love indtil 8 februat 2017,  kan ses i denne PDF file:  Download love


Copyright © 2009 by Silkeborg Fugleforening. All rights reserved.